Mazyr. Zhitomirskaya street, Market, 1932
Mazyr. Zhitomirskaya street, Market, 1932