Mazyr. Pyatnitskaya street, Church of Saint Paraskeva Friday, 1918
Mazyr. Pyatnitskaya street, Church of Saint Paraskeva Friday, 1918