Gomel. Monument to Poniatowski, 1918
Gomel. Monument to Poniatowski, 1918