Ashmyany. Zhupranskaya Street (Kaiser Wilhelmstrasse), circa 1915
Ashmyany. Zhupranskaya Street (Kaiser Wilhelmstrasse), circa 1915