Minsk. Preobrazhenskaya street, Hotel Matchise, circa 1900
Minsk. Preobrazhenskaya street, Hotel Matchise, circa 1900